Dotacje i Finansowanie

Istotnym elementem przy wyborze danego źródła wytwórczego OZE jest aspekt zwrotu z danej inwestycji. Kluczową kwestią, która napędza popyt na dane technologie jest niewątpliwie dostęp do różnego rodzaju środków pomocowych. Polska z racji członkostwa w Unii Europejskiej ma dostęp do różnych środków dotacyjnych, takich jak Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy programy dotacyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Głównymi i bardzo popularnymi programami dotacyjnymi na instalację z odnawialnych źródeł energii są programy organizowane i zarządzane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, której  WILsystem jest partnerem, takie jak:

 Program „Czyste Powietrze”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 Ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. W tym mieści się 5 000 zł na Fotowoltaikę.

 Program „Mój Prąd”

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

 Kto może skorzystać z programu?
Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:
1. Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy).
2. Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.
3. Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą.
4. Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

 Co zyskasz?
1. Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.
2. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
3. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Firma WILsystem posiada zaplecze doświadczonych ekspertów z zakresu pomocy publicznej, dzięki temu jesteśmy w stanie doradzić i przygotować odpowiedni wniosek o dotacje, złożyć właściwe dokumenty i pomóc uzyskać dotację.

 Finansowanie

Odpowiedzialne podejście do finansowania inwestycji to podstawa właściwe podjętej decyzji. Jeśli nie posiadasz własnych środków na instalacje, nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego finansowania:

 Kredyt OZE klienci indywidualni oprocentowanie nawet 3% w skali roku
 Kredyt z dopłatą De MINIMIS oprocentowanie nawet 0,5% w skali roku
 Leasing instalacji

 

Jesteśmy partnerami Alior Banku i Santander Consumer Bank.

Dotacje i Finansowanie

Istotnym elementem przy wyborze danego źródła wytwórczego OZE jest aspekt zwrotu z danej inwestycji. Kluczową kwestią, która napędza popyt na dane technologie jest niewątpliwie dostęp do różnego rodzaju środków pomocowych. Polska z racji członkostwa w Unii Europejskiej ma dostęp do różnych środków dotacyjnych, takich jak Regionalne Programy Operacyjne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, czy programy dotacyjne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Głównymi i bardzo popularnymi programami dotacyjnymi na instalację z odnawialnych źródeł energii są programy organizowane i zarządzane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, której  WILsystem jest partnerem, takie jak:

 Program „Czyste Powietrze”

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

 Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 Ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. W tym mieści się 5 000 zł na Fotowoltaikę.

 Program „Mój Prąd”

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

 Kto może skorzystać z programu?
Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.
O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:
1. Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy).
2. Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona na cele mieszkaniowe.
3. Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r. i instalacja nie została zakończona przed tą datą.
4. Twoja inwestycja nie jest rozbudową już istniejącej instalacji.

 Co zyskasz?
1. Zwrot do 50% kosztów inwestycji, maksymalnie 5000 zł na instalację.
2. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.
3. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Firma WILsystem posiada zaplecze doświadczonych ekspertów z zakresu pomocy publicznej, dzięki temu jesteśmy w stanie doradzić i przygotować odpowiedni wniosek o dotacje, złożyć właściwe dokumenty i pomóc uzyskać dotację.

 Finansowanie

Odpowiedzialne podejście do finansowania inwestycji to podstawa właściwe podjętej decyzji. Jeśli nie posiadasz własnych środków na instalacje, nasi specjaliści pomogą w doborze odpowiedniego finansowania:

 Kredyt OZE klienci indywidualni oprocentowanie nawet 3% w skali roku
 Kredyt z dopłatą De MINIMIS oprocentowanie nawet 0,5% w skali roku
 Leasing instalacji

 

Jesteśmy partnerami Alior Banku i Santander Consumer Bank.