Fotowoltaika

Pozyskiwanie prądu ze słońca jest obecnie prostsze i bardziej ekologiczne niż kiedykolwiek wcześniej. Przybliżając technologię instalacji fotowoltaicznych chcemy Państwu zaprezentować:

 DLACZEGO WIL SYSTEM?
 JAK DZIAŁA FOTOWOLTAIKA?
 OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
 ROZLICZENIE Z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM
 JAK DZIAŁAMY?
 Z JAKIEGO SPRZĘTU KORZYSTAMY?
 CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ!

 Dlaczego WIL SYSTEM?

WIL System to firma założona z pasji i chęci wpłynięcia na poprawę środowiska w naszym kraju. Nasze działania skierowane są na budowanie i zarządzanie instalacjami z odnawialnych źródeł energii. Takimi niewątpliwie są instalacje fotowoltaiczne, ale również biogazownie, turbiny wiatrowe, magazyny energii i ekologiczne ciepłownictwo.

1. DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ PROJEKTOWY
2. WŁASNE EKIPY MONTAŻOWE
3. REFERENCJE
4. SERWIS INSTALACJI PV
5. PRZEGLĄDY OKRESOWE ZGODNE Z WYTYCZNYMI
6. CERTYFIKATY AUTORYZACJI
7. GWARANCJA NA MONTAŻ
8. PRODUKTY RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW
9. BEZPIECZNE INSTALACJE – OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
10. OBSŁUGA STACJONARNA
11. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
12. POMOC W UZYSKANIU WARUNKÓW PRZYŁACZA
13. PRZEPROWADZANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO
14. DORADZTWO INWESTYCYJNE
15. DORADZTWO ENERGETYCZNE
16. WIEDZA I KOMPETENCJE

 JAK DZIAŁA FOTOWOLTAIKA?

1. Moduł fotowoltaiczny (panel)
Zamienia energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną.
2. Inwerter (falownik)
Serce całego układu zamienia prąd stały,
wytworzony przez moduły, w zmienny czyli
taki jak w gniazdkach i sieci.
3. Licznik dwukierunkowy
Pozwala mierzyć energię oddaną do sieci.

Działanie instalacji fotowoltaicznej jest ściśle związane z podążaniem słońca na niebie. To oznacza, że ilość produkowanej energii w ciągu dnia rośnie od wschodu słońca do południa i maleje w godzinach popołudniowych. Podobnie odbywa się to na przestrzeni roku , kiedy dni od stycznia do czerwca stają się coraz dłuższe a potem krótsze od czerwca do grudnia.

 OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej kluczowym elementem jest określenie po jakim czasie zainwestowane środki się zwrócą. Drugim elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest określenie przyszłej wartości inwestycji, to znaczy nie tylko zwrotu poniesionych nakładów, ale i zysku jaką daje nam inwestycja w odnawialne źródła energii. Nasz doświadczony zespół przygotuje Państwu precyzyjną analizę opłacalności jak i technicznych możliwości wybudowania własnej elektrowni. To co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do każdego przypadku. Posiadamy własne zaawansowane narzędzia do analizy opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii uwzględniające czynniki takie jak:

 profil energetyczny
 średnioroczne nasłonecznienie
 posadowienie instalacji fotowoltaicznej względem strony świata
 kąt nachylenia instalacji
 elementy zacieniające instalację
 koszt finansowania instalacji

Dostosowanie technologii, policzanie opłacalności każdej inwestycji stawiamy sobie bardzo wysoko, tak by każdy Klient podejmował świadomą decyzję. Dodatkowo ulgi podatkowe, dotacje na montaż instalacji OZE i popularyzacja Fotowoltaiki, a także unijny wymóg wzrostu udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetyki kraju, sprawiają, że systemy fotowoltaiczne są dużo tańsze niż kiedyś. A samo zyskanie niezależnego źródła energii w pełni ekologicznego, jest w obecnych czasach na wagę złota.

 ROZLICZENIE Z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM

Od wejścia w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii posiadacz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp stał się prosumentem.

 Prosument to jednocześnie producent i konsument energii. W dedykowanym dla prosumentów systemie rozliczeń (opustów) niezbędnym jest posiadanie podpisanej umowy kompleksowej o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Natomiast formalności związane z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej kończą się na zgłoszeniu do zakładu energetycznego.

 Co to jest opust?
Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh.
W przypadku instalacji o mocy 10-50 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Co to oznacza?
Przede wszystkim to, że aby jak najkorzystniej eksploatować mikro elektrownię należy jak najwięcej energii konsumować w czasie rzeczywistym. Wtedy korzystamy z wyprodukowanej energii 1:1, tak zwana autokonsumpcja.
Jeśli skorzystamy z własnej energii, którą udostępni nam sieć tracimy odpowiednio 20-30% wyprodukowanej przez nas energii.

 Ułatwienia dla prosumentów
Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej, zależnej od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta. Nie płaci również opłaty na rzecz sprzedawcy, z tytułu jej rozliczania. Energię oddana do sieci należy zużyć w następnym okresie rozliczeniowym, następnym roku.

 JAK DZIAŁAMY?

 1. Każde nasze działanie rozpoczynamy od dokładnego audytu i wywiadu.
Chcemy poznać jak najlepiej i być blisko potrzeb każdego naszego klienta.
 2. Następnym krokiem jest dobór odpowiedniego rozwiązania. Przygotowujemy szczegółową analizę wraz z modelem wdrożenia pokazującego wszystkie korzyści.
 3. Po akceptacji zaproponowanego rozwiązania przystępujemy do prac projektowych. Zespół inżynieryjno-techniczny przygotuje najbardziej optymalny wariant.
 4. Dostawa i montaż odpowiednio dobranego rozwiązania.
 5. Odbiór – szkolenie i pomiary instalacji PV.
 6. Zgłoszenie do zakładu Energetycznego.
 7. Zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.
 8. Złożenie odpowiednich dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji.
 9. Monitoring instalacji.
 10. Serwis instalacji.

By uzyskać pełne spektrum naszych rozwiązań, skontaktuj się z nami lub odwiedź nas w oddziale.

 Z jakiego sprzętu korzystamy?

Fotowoltaika

Pozyskiwanie prądu ze słońca jest obecnie prostsze i bardziej ekologiczne niż kiedykolwiek wcześniej. Przybliżając technologię instalacji fotowoltaicznych chcemy Państwu zaprezentować:

 DLACZEGO WIL SYSTEM?
 JAK DZIAŁA FOTOWOLTAIKA?
 OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
 ROZLICZENIE Z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM
 JAK DZIAŁAMY?
 Z JAKIEGO SPRZĘTU KORZYSTAMY?
 CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ!

 Dlaczego WIL SYSTEM?

WIL System to firma założona z pasji i chęci wpłynięcia na poprawę środowiska w naszym kraju. Nasze działania skierowane są na budowanie i zarządzanie instalacjami z odnawialnych źródeł energii. Takimi niewątpliwie są instalacje fotowoltaiczne, ale również biogazownie, turbiny wiatrowe, magazyny energii i ekologiczne ciepłownictwo.

1. DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ PROJEKTOWY
2. WŁASNE EKIPY MONTAŻOWE
3. REFERENCJE
4. SERWIS INSTALACJI PV
5. PRZEGLĄDY OKRESOWE ZGODNE Z WYTYCZNYMI
6. CERTYFIKATY AUTORYZACJI
7. GWARANCJA NA MONTAŻ
8. PRODUKTY RENOMOWANYCH PRODUCENTÓW
9. BEZPIECZNE INSTALACJE – OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
10. OBSŁUGA STACJONARNA
11. OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA
12. POMOC W UZYSKANIU WARUNKÓW PRZYŁACZA
13. PRZEPROWADZANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO
14. DORADZTWO INWESTYCYJNE
15. DORADZTWO ENERGETYCZNE
16. WIEDZA I KOMPETENCJE

 JAK DZIAŁA FOTOWOLTAIKA?

1. Moduł fotowoltaiczny (panel)
Zamienia energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną.
2. Inwerter (falownik)
Serce całego układu zamienia prąd stały,
wytworzony przez moduły, w zmienny czyli
taki jak w gniazdkach i sieci.
3. Licznik dwukierunkowy
Pozwala mierzyć energię oddaną do sieci.

Działanie instalacji fotowoltaicznej jest ściśle związane z podążaniem słońca na niebie. To oznacza, że ilość produkowanej energii w ciągu dnia rośnie od wschodu słońca do południa i maleje w godzinach popołudniowych. Podobnie odbywa się to na przestrzeni roku , kiedy dni od stycznia do czerwca stają się coraz dłuższe a potem krótsze od czerwca do grudnia.

 OPŁACALNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej kluczowym elementem jest określenie po jakim czasie zainwestowane środki się zwrócą. Drugim elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest określenie przyszłej wartości inwestycji, to znaczy nie tylko zwrotu poniesionych nakładów, ale i zysku jaką daje nam inwestycja w odnawialne źródła energii. Nasz doświadczony zespół przygotuje Państwu precyzyjną analizę opłacalności jak i technicznych możliwości wybudowania własnej elektrowni. To co nas wyróżnia, to indywidualne podejście do każdego przypadku. Posiadamy własne zaawansowane narzędzia do analizy opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii uwzględniające czynniki takie jak:

 profil energetyczny
 średnioroczne nasłonecznienie
 posadowienie instalacji fotowoltaicznej względem strony świata
 kąt nachylenia instalacji
 elementy zacieniające instalację
 koszt finansowania instalacji

Dostosowanie technologii, policzanie opłacalności każdej inwestycji stawiamy sobie bardzo wysoko, tak by każdy Klient podejmował świadomą decyzję. Dodatkowo ulgi podatkowe, dotacje na montaż instalacji OZE i popularyzacja Fotowoltaiki, a także unijny wymóg wzrostu udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetyki kraju, sprawiają, że systemy fotowoltaiczne są dużo tańsze niż kiedyś. A samo zyskanie niezależnego źródła energii w pełni ekologicznego, jest w obecnych czasach na wagę złota.

 ROZLICZENIE Z ZAKŁADEM ENERGETYCZNYM

Od wejścia w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii posiadacz mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp stał się prosumentem.

 Prosument to jednocześnie producent i konsument energii. W dedykowanym dla prosumentów systemie rozliczeń (opustów) niezbędnym jest posiadanie podpisanej umowy kompleksowej o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Natomiast formalności związane z wykonaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej kończą się na zgłoszeniu do zakładu energetycznego.

 Co to jest opust?
Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh.
W przypadku instalacji o mocy 10-50 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Co to oznacza?
Przede wszystkim to, że aby jak najkorzystniej eksploatować mikro elektrownię należy jak najwięcej energii konsumować w czasie rzeczywistym. Wtedy korzystamy z wyprodukowanej energii 1:1, tak zwana autokonsumpcja.
Jeśli skorzystamy z własnej energii, którą udostępni nam sieć tracimy odpowiednio 20-30% wyprodukowanej przez nas energii.

Ułatwienia dla prosumentów
Od energii rozliczanej w ramach opustu prosument nie uiszcza opłaty dystrybucyjnej, zależnej od ilości energii elektrycznej pobranej przez prosumenta. Nie płaci również opłaty na rzecz sprzedawcy, z tytułu jej rozliczania. Energię oddana do sieci należy zużyć w następnym okresie rozliczeniowym, następnym roku.

 JAK DZIAŁAMY?

 1. Każde nasze działanie rozpoczynamy od dokładnego audytu i wywiadu. Chcemy poznać jak najlepiej i być blisko potrzeb każdego naszego klienta.
 2. Następnym krokiem jest dobór odpowiedniego rozwiązania. Przygotowujemy szczegółową analizę wraz z modelem wdrożenia pokazującego wszystkie korzyści.
 3. Po akceptacji zaproponowanego rozwiązania przystępujemy do prac projektowych. Zespół inżynieryjno-techniczny przygotuje najbardziej optymalny wariant.
 4. Dostawa i montaż odpowiednio dobranego rozwiązania.
 5. Odbiór – szkolenie i pomiary instalacji PV.
 6. Zgłoszenie do zakładu Energetycznego.
 7. Zgłoszenie instalacji do Państwowej Straży Pożarnej.
 8. Złożenie odpowiednich dokumentów niezbędnych do uzyskania dotacji.
 9. Monitoring instalacji.
 10. Serwis instalacji.

By uzyskać pełne spektrum naszych rozwiązań, skontaktuj się z nami lub odwiedź nas w oddziale.

 Z jakiego sprzętu korzystamy?