Rozwiązania Formalno- Prawne

 USŁUGI FORMALNO- PRAWNE

Nasz zespół świadczy usługi polegające na kompleksowej obsłudze procesów formalnych oraz prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa inwestycje na każdym z etapów.
Począwszy od decyzji środowiskowych, poprzez uzyskanie warunków zabudowy, decyzji o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej aż po uzyskanie pozwolenia na budowę.

Współpracujemy także z Urzędem Regulacji Energetyki w obszarze pozyskania koncesji na sprzedaż oraz obrót energią elektryczną.

Zajmujemy się obsługą umów PPA (Power Purchase Agreement) zawieranych w wieloletniej perspektywie czasowej pomiędzy Wytwórcami i Odbiorcami energii elektrycznej.

Udzielimy wsparcia w utworzeniu optymalnego modelu biznesowego dla inwestycji OZE.

Zakres usług naszego działu prawnego obejmuje:

 obsługa umów dzierżawy gruntów pod odnawialne źródła energii
 obsługa umów PPA
 koordynacja procesu formalno-prawnego dla inwestycji OZE
 doradztwo energetyczne
 obsługa wirtualnych elektrowni
 wsparcie w negocjacjach warunków handlowych umów sprzedaży energii
 monitoring wraz z analizami danych rynku energii

Stawiając na nas stawiasz na całą grupę ekspertów energetycznych.

Rozwiązania Formalno- Prawne

 USŁUGI FORMALNO- PRAWNE

Nasz zespół świadczy usługi polegające na kompleksowej obsłudze procesów formalnych oraz prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii.
Jesteśmy w stanie wesprzeć Państwa inwestycje na każdym z etapów.
Począwszy od decyzji środowiskowych, poprzez uzyskanie warunków zabudowy, decyzji o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej aż po uzyskanie pozwolenia na budowę.

Współpracujemy także z Urzędem Regulacji Energetyki w obszarze pozyskania koncesji na sprzedaż oraz obrót energią elektryczną.

Zajmujemy się obsługą umów PPA (Power Purchase Agreement) zawieranych w wieloletniej perspektywie czasowej pomiędzy Wytwórcami i Odbiorcami energii elektrycznej.

Udzielimy wsparcia w utworzeniu optymalnego modelu biznesowego dla inwestycji OZE.

Zakres usług naszego działu prawnego obejmuje:

 obsługa umów dzierżawy gruntów pod odnawialne źródła energii
 obsługa umów PPA
 koordynacja procesu formalno-prawnego dla inwestycji OZE
 doradztwo energetyczne
 obsługa wirtualnych elektrowni
 wsparcie w negocjacjach warunków handlowych umów sprzedaży energii
 monitoring wraz z analizami danych rynku energii

Stawiając na nas stawiasz na całą grupę ekspertów energetycznych.